Odměna

Sazby za naše právní služby se snažíme vždy sjednat s ohledem na preference klienta a v závislosti na rozsahu a náročnosti konkrétních služeb.

S klientem sjednáváme následující typy smluvních odměn:

V případě, že nedojde k dohodě s klientem, řídí se odměna příslušnými ustanoveními advokátního tarifu.

Právní zastoupení s odměnou sjednanou pouze podle výsledku neposkytujeme.

Záloha za právní služby je vybírána podle povahy věci minimálně ve výši 5 000 Kč. Ke všem typům odměn jsou připočítávány přímé náklady a DPH.

V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme klienty, kteří jsou ve smyslu citovaného zákona spotřebiteli, o právu řešit případný spor mezi advokátem a klientem/spotřebitelem mimosoudně prostřednictvím pověřeného subjektu, kterým je Česká advokátní komora. Webové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz