Právo tvoří stát.
My tvoříme strategii.

O nás

Advokátní kancelář Mgr. Šárky Oharkové byla založena v roce 2010 a zaměřuje se na poskytování komplexních právních služeb. Našimi klienty jsou především menší a střední společnosti, obracet se však na nás mohou i soukromé osoby při řešení takových situací, které vyžadují právní pomoc.

Základem poskytování právních služeb je individuální přístup ke každému, kdo právní pomoc potřebuje, s cílem poskytnout a zajistit všem klientům úplný právní servis. Orientujeme se na poskytování právních služeb téměř ve všech oblastech práva, nejčastěji pak v rámci obchodního, občanského, pracovního práva a práva nemovitostí. Advokátní kancelář rovněž poskytuje právní poradenství cizincům na území ČR.

Cílem advokátní kanceláře je maximálně vyhovět specifickým požadavkům klienta, proto klademe důraz na individuální přístup a s ohledem na jedinečnost každého klienta se vždy snažíme vyjít vstříc jeho konkrétním představám tak, abychom ve všech směrech podpořili jeho obchodní i osobní záměry. 

Naše služby

Náš tým

Mgr. Šárka Oharková 

vedoucí právního týmu 

Šárka Oharková je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala roční studijní pobyt na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážd'anech (Technische Universität Dresden), kde se věnovala studiu práva Evropské unie a základům německého občanského a obchodního práva. 

Mgr. Ivana Nová  

Právník – vedoucí týmu veřejných zakázek

Ivana Nová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2006). Během studia strávila několik měsíců na College of Law v Houstonu, kde se věnovala komparaci práva v oblasti územní ochrany životního prostředí v ČR a USA. Během doktorského studia v rámci grantu navštívila Boston University School of Law, kde se věnovala právu životního prostředí v oblasti ochrany před zdroji ohrožení v USA.

Mgr. Andrea Gomoll

spolupracující advokátka, usazený německý advokát 

Andrea Gomoll je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004 a 2005 absolvovala zahraniční studium na Ludwig – Maximilians – Univerzitě v Mnichově (LMU) ve Spolkové republice Německo, kde se věnovala studiu práva Evropské unie a především německému právu a jeho srovnání s právem českým.