Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek nabízíme kompletní služby dodavatelům a zadavatelům. Nabízíme tedy činnost administrátora a právníka. Jak dodavatelé, tak zadavatelé by měli postupovat podle zákona, avšak každý ze subjektů má jiné potřeby, a to nejen s ohledem na to, že zadavatel je ten, který poptává veřejnou zakázku a dodavatel ten, který nabízí plnění, ale zejména s ohledem na to, že každý subjekt je jedinečný. Jedinečnost každého si uvědomujeme, a proto si zakládáme na individuálním řešení a přístup ke každé veřejné zakázce.

V rámci této oblasti nabízíme zejména: