Poradenství pro obce

Úředníci a členové zastupitelstvech v obcích mají povinnost spravovat obec v souladu s principy péče řádného hospodáře. Tyto osoby se musí dobře vyznat v otázkách nakládání s majetkem obce, organizace obce, veřejných zakázkách, školském právu, příspěvkových organizacích. Někdy je potřeba rychle najít důležité právní argumenty pro jednání v zastupitelstvu nebo radě, případně je potřeba rychlá konzultace ohledně vhodnosti právního postupu nebo zjistit, zda je vznesený nárok občana oprávněný či nikoliv.

Jsme si vědomi toho, že plně dostát povinnosti péče řádného hospodáře nelze docílit bez kvalitní právní podpory. Proto se zaměřujeme na právní pomoc obcím, kdy tato forma pomoci se odvíjí od jednotlivých příležitostných úkonů právních služeb až po kompletní právní servis.

V rámci právního poradentství pro obce nabízíme: