Náš tým

Mgr. Šárka Oharková 

Vedoucí advokátka 

Šárka Oharková je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala roční studijní pobyt na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech (Technische Universität Dresden), kde se věnovala studiu práva Evropské unie a základům německého občanského a obchodního práva. 

Svojí profesní kariéru zahájila počátkem roku 2003 u renomované advokátní kanceláře s mezinárodní klientelou, a to nejprve na pozici právní asistentky a poté jako advokátní koncipientka. V rámci této působnosti byla členem týmu, který se specializoval primárně na oblast obchodního práva, převážně však na zakládání, fúze a přeměny společností. Roku 2008 využila nabídky spolupráce s menší advokátní kanceláří, zabývající se komplexním poskytováním právních služeb malým a středně velkým podnikatelským subjektům a soukromým osobám v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva včetně zastupování klientů před soudy. Šárka Oharková krátce působila v realitní kanceláři jako převodce nemovitostí a po založení vlastní advokátní kanceláře zajištovala pro realitní kancelář kompletní právní servis. 

Od roku 2010 je Šárka Oharková samostatnou advokátkou a v tomto roce také založila vlastní advokátní kancelář. klienty zastupuje převážně v oblastech obchodního, občanského a pracovního práva, vymáhání pohledávek a náhrady škod. Rovněž má praktické zkušenosti se zastupováním klientů před soudním dvorem EU v Luxembourghu. Vzhledem k několikaleté spolupráci s významnou realitní společností má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva nemovitostí, včetně poskytování advokátních úschov. 

Šárka Oharková mluví anglicky, německy a trochu francouzsky a je schopna poskytovat právní služby v angličtině. 

Mgr. Ivana Nová  

Právník – vedoucí týmu veřejných zakázek

Ivana Nová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2006). Během studia strávila několik měsíců na College of Law v Houstonu, kde se věnovala komparaci práva v oblasti územní ochrany životního prostředí v ČR a USA. Během doktorského studia v rámci grantu navštívila Boston University School of Law, kde se věnovala právu životního prostředí v oblasti ochrany před zdroji ohrožení v USA.

Svojí profesní kariéru zahájila počátkem roku 2003 u známé rodinné advokátní kanceláře, a to na pozici právní asistentky. Po úspěšném obhájení diplomové práce a složení závěrečných státních zkoušek nastoupila v roce 2006 na pozici právníka do kanceláře předsedy Českého statistického úřadu, poté se věnovala jako právník oblasti mezinárodní spolupráce tamtéž. V roce 2010 odešla do notářské kanceláře, kde sbírala zkušenosti v oblasti pozůstalostního řízení, problematiky SJM, věcných břemen a nemovitostí jako notářská koncipientka. V roce 2014 se vrátila do státní správy, kde působila na pozici právníka na Ministerstvu spravedlnosti a Státním zemědělském intervenčním fondu a věnovala se jednak legislativě, jednak problematice dotací v zemědělství v návaznosti na dotační programy EU. Vzhledem k četným zkušenostem ze státní správy se rozhodla v roce 2015 věnovat oblasti veřejné správy jako samostatný právník jedné malé pražské městské části. V letech 2016 – 2020 byla členkou rozkladové komise ministra vnitra ve věcech pobytu cizinců. V roce 2019 se osamostatnila a věnovala se kompletní administraci veřejných zakázek pro obce, jejich příspěvkové organizace a jiné veřejnoprávní subjekty (vysoké školy), právnické osoby apod. Dále se věnovala poradenství v oblasti veřejných zakázek a především tvorbě smluv v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách. 

V roce 2020 se připojila k týmu advokátní kanceláře, kde má na starosti kompletní agendu obcí a veřejných zakázek.

Mgr. Andrea Gomoll 

spolupracující advokátka, usazený německý advokát 

Andrea Gomoll je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004 a 2005 absolvovala zahraniční studium na Ludwig – Maximilians – Univerzitě v Mnichově (LMU) ve Spolkové republice Německo, kde se věnovala studiu práva Evropské unie a především německému právu a jeho srovnání s právem českým. V roce 2010 se stala samostatnou advokátkou a členkou České advokátní komory (ČAK). V roce 2017 získala oprávnění pro výkon advokacie ve Spolkové republice Německo a zároveň statut evropského usazeného advokáta (europäische Rechtsanwältin), zároveň se stala členem i německé advokátní komory (Rechtsanwaltskammer - RAK) vedené u Oberlandesgerichtsbezirk München.

V současné době je samostatným advokátem působícím se sídlem v Mnichově a v Praze a poskytujícím kompletní právní služby se zaměřením na česko – německou a německo – českou právní problematiku, právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Právní služby vykonává v jazyce českém, německém a anglickém.