Náš tým

Mgr. Šárka Oharková 

Vedoucí advokátka 

Šárka Oharková je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala roční studijní pobyt na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech (Technische Universität Dresden), kde se věnovala studiu práva Evropské unie a základům německého občanského a obchodního práva. 

Svojí profesní kariéru zahájila počátkem roku 2003 u renomované advokátní kanceláře s mezinárodní klientelou, a to nejprve na pozici právní asistentky a poté jako advokátní koncipientka. V rámci této působnosti byla členem týmu, který se specializoval primárně na oblast obchodního práva, převážně však na zakládání, fúze a přeměny společností. Roku 2008 využila nabídky spolupráce s menší advokátní kanceláří, zabývající se komplexním poskytováním právních služeb malým a středně velkým podnikatelským subjektům a soukromým osobám v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva včetně zastupování klientů před soudy. Šárka Oharková krátce působila v realitní kanceláři jako převodce nemovitostí a po založení vlastní advokátní kanceláře zajištovala pro realitní kancelář kompletní právní servis. 

Od roku 2010 je Šárka Oharková samostatnou advokátkou a v tomto roce také založila vlastní advokátní kancelář. klienty zastupuje převážně v oblastech obchodního, občanského a pracovního práva, vymáhání pohledávek a náhrady škod. Rovněž má praktické zkušenosti se zastupováním klientů před soudním dvorem EU v Luxembourghu. Vzhledem k několikaleté spolupráci s významnou realitní společností má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva nemovitostí, včetně poskytování advokátních úschov. 

Šárka Oharková mluví anglicky, německy a trochu francouzsky a je schopna poskytovat právní služby angličtině. 

Mgr. Andrea Gomoll 

spolupracující advokátka, usazený německý advokát 

Andrea Gomoll je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004 a 2005 absolvovala zahraniční studium na Ludwig – Maximilians – Univerzitě v Mnichově (LMU) ve Spolkové republice Německo, kde se věnovala studiu práva Evropské unie a především německému právu a jeho srovnání s právem českým. V roce 2010 se stala samostatnou advokátkou a členkou České advokátní komory (ČAK). V roce 2017 získala oprávnění pro výkon advokacie ve Spolkové republice Německo a zároveň statut evropského usazeného advokáta (europäische Rechtsanwältin), zároveň se stala členem i německé advokátní komory (Rechtsanwaltskammer - RAK) vedené u Oberlandesgerichtsbezirk München.

V současné době je samostatným advokátem působícím se sídlem v Mnichově a v Praze a poskytujícím kompletní právní služby se zaměřením na česko – německou a německo – českou právní problematiku, právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Právní služby vykonává v jazyce českém, německém a anglickém.