Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby z důvodu ochrany oprávněných zájmů poskytovatele služby a z důvodu plnění zákonných povinností.